Tlmočenie
T

Tlmočenie

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

Pri simultánnom alebo konferenčnom tlmočení sa prejav rečníka tlmočí súbežne s jeho hovoreným slovom. Využíva sa na medzinárodných konferenciách, seminároch, kde treba tlmočiť do viacerých jazykov súbežne. Tento druh tlmočenia si vyžaduje špeciálnu tlmočnícku techniku (kabínky, slúchadlá a pod.), ktorú pre Vás radi zabezpečíme. V prípade záujmu pre Vás radi zabezpečíme celú konferenciu na kľúč.

 

KONZEKUTÍVNE TLMOČENIE

Poskytujeme konzekutívne tlmočenie - tlmočenie po kratších úsekoch, sekvenciách - na obchodných rokovaniach, odborných stretnutiach, pracovných obedoch, výstavách, konferenciách a služobných cestách.

 

ÚRADNÉ TLMOČENIE

Súdne tlmočenie je zabezpečené tlmočníkom zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR. Tento druh tlmočenia je vyžadovaný zákonom predovšetkým pre úrady verejnej správy - napr. svadby, policajné zákroky, súdne pojednávania ale aj pri uzatváraní medzinárodných zmlúv.

 

TLMOČENIE CEZ SKYPE

Je využiteľné pri obchodných rokovaniach, je nenáročné na techniku a tým aj lacnejšie.

 

TLMOČENIE PO TELEFÓNE

Ak urýchlene potrebujete tlmočníka a nemôžete čakať na jeho príchod, vyskúšajte tlmočenie po telefóne, ktoré je využiteľné na videokonferenciách alebo obchodných rokovaniach, pri poistných udalostiach či iných núdzových situáciách, kde potrebujete komunikovať v cudzom jazyku.

 

PREPIS NAHRÁVKY

Ponúkame prepis zvukového záznamu z konferencií, odborných seminárov, pracovných stretnutí či odborných filmov. Prepis môže byť vyhotovený aj priamo s prekladom.

 

TITULKOVANIE

Zabezpečíme titulkovanie dokumentárnych, reklamných a hraných filmov, záznamov z konferencií, školení či seminárov. Výsledným produktom je súbor titulkov v štandardizovanom formáse s časovaním podľa Vami dodaného originálneho záznamu. V prípade záujmu zabezpečíme aj vloženie titulkov priamo do originálneho záznamu.

 

CUDZOJAZYČNÉ NAHRÁVKY

Zabezpečujeme aj nahovorenie zvukového záznamu Vašich textov a prekladov rodilými hovoriacimi v uvedených jazykoch. Nahrávka sa môže realizovať vo Vašom nahrávacom štúdiu alebo ju komplexne zabezpečíme my.

© 2024 tlmocenie-preklady.com

Pred tým ako navštívite našu webovú stránku

Pomocou súborov cookie a údajov poskytujeme a prevádzkujeme služby, meriame návštevnosť a štatistiky webu. Pomocou súborov cookies a údajov podľa vašich nastavení budeme zobrazovať prispôsobené alebo všeobecné reklamy na internete. Voľbou tlačidla Prispôsobiť zobrazíte nastavenia vrátane možnosti odmietnuť prispôsobenie pomocou súborov cookie a informácie o ovládaní na úrovni prehliadača umožňujúce odmietnuť používanie niektorých, či všetkých súborov cookie na iné účely.

Súhlasím

Prispôsobiť