C

Ceny

Preklad

Cena prekladu sa počíta podľa počtu preložených normostrán, pričom jedna normostrana má 1800 znakov.
cenu prekladu podmieňuje aj náročnosť textu, či ide o text bežný alebo odborný ako aj zabezpečenie doplnkových služieb k spracovaniu textu. Pri určení finálnej sumy prekladu treba počítať aj s časom, kedy má byť preklad odovzdaný. uvádzame iba orientačné ceny:

bežný text - cca 15 eur/strana
odborný text - cca 18 eur/strana
úradný preklad - 25 eur/strana
pri expresnom preklade je 100% prirážka
dlhodobí zákazníci získavajú 15% zľavu
konečnú sumu zákazky vám oznámime do 24 hodín po dohodnutí všetkých podmienok prekladu

Tlmočenie

Cena za tlmočenie zahrňuje: samotné tlmočenie, potrebu použitia tlmočníckej techniky, náhradu straty času, cestovné. tlmočné sa počíta podľa množstva hodín, keď tlmočník tlmočí.

konzekutívne tlmočenie neodborného textu - 20 eur/hodina
konzekutívne tlmočenie odborného textu - 25 eur/hodina
súdne tlmočenie - 25 eur/hodina
online tlmočenie - 20 eur/hodina
tlmočenie po telefóne - 20 eur/hodina
konečnú sumu zákazky vám oznámime do 24 hodín po dohodnutí všetkých podmienok tlmočenia

Cena jazykových kurzov

Cenu jednotlivého kurzu podmieňuje: počet účastníkov v skupine, rozsah a obsah kurzu, zabezpečenie študijných materiálov, miesto konania kurzu atď.
Nakoľko sa naša spoločnosť snaží plne prispôsobiť požiadavkám klienta, každý kurz je iný, a teda aj cena jednotlivých kurzov je odlišná. Konečnú sumu kurzu vám oznámime do 24 hodín po dohodnutí všetkých podmienok konania kurzu.

 

© 2024 tlmocenie-preklady.com

Pred tým ako navštívite našu webovú stránku

Pomocou súborov cookie a údajov poskytujeme a prevádzkujeme služby, meriame návštevnosť a štatistiky webu. Pomocou súborov cookies a údajov podľa vašich nastavení budeme zobrazovať prispôsobené alebo všeobecné reklamy na internete. Voľbou tlačidla Prispôsobiť zobrazíte nastavenia vrátane možnosti odmietnuť prispôsobenie pomocou súborov cookie a informácie o ovládaní na úrovni prehliadača umožňujúce odmietnuť používanie niektorých, či všetkých súborov cookie na iné účely.

Súhlasím

Prispôsobiť