Preklady
P

Preklady

ODBORNÝ PREKLAD

Odborný preklad je preklad z oblasti elektroniky, medicíny, staviteľstva, histórie, strojárenstva a pod. Na takýchto prekladoch spolupracujeme vždy s odborníkmi v danej oblasti formou konzultácie odbornej terminológie.

 

PREKLAD WEB STRÁNKY

Preklad Vašej webovej stránky zabezpečíme podľa Vašich požiadaviek buď ako preklad zdrojových súborov (napr.html) alebo preklad textov, ktoré následne spracuje Váš webmaster.

 

ÚRADNÝ/SUDNE OVERENÝ PREKLAD

Ide o preklady vykonávané prekladateľom zapísanom v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na Ministerstve spravodlivosti SR. Takýto preklad nesie tzv. okrúhlu pečiatku. Slúži pre potreby štátnych orgánov či iných inštitúcií, ktoré takýto preklad vyžadujú. Riadi sa nariadeniami zákona 384/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

EXPRESNÝ PREKLAD

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a spolupráci s domáci i zahraničnými prekladateľmi dokážeme doručiť preklad v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Cena takého prekladu je vyššia ako u prekladov v bežnom termíne.

 

PREKLAD PODPORENÝ NÁSTROJMI CAT

CAT je skratka pre počítačom podporovaný preklad - Computer Aided Translation, čiže prekladanie s použitím špeciálneho softvéru. Ide o databázové programy pre profesionálnych prekladateľov, nie o strojové prekladače. Najrozšírenejším CAT programom je TRADOS, ktorý tiež využíva aj naša spoločnosť. Takýto preklad je rýchlejší, pretože nástroje CAT ponúkajú prekladateľovi okamžitý výber už z použitých často opakovaných viet či výrazov, zabezpečuje aj jednotnú terminológiu. Podmienkou však je, že prekladateľ už s danou oblasťou pracoval a má uvedenú databázu.

 

KOREKTÚRA RODENÝM  HOVORIACIM

Zabezpečujeme revíziu našich prekladov rodeným hovoriacim tak, aby výsledný text znel prirodzene.

Ďalej poskytujeme nasledovné korektúry textov:

-významová korektúra - porovnáva zdrojový text s prekladom a zabezpečuje jeho kontrolu po významovej, obsahovej a terminologickej stránke

-predtlačová korektúra a kontrola nátlačku- podrobná kontrola textu po jeho grafickom spracovaní.

 

JAZYKOVÁ PORADŇA

Zabezpečujeme revíziu Vašich dokumentov tak, aby rešpekovali pravidlá slovenského jazyka a aby reputácia Vašej spoločnosti nebola poškodená prehliadnutím gramatickej či stylistickej chyby, či nevhodnej terminológie. Publikované dokumenty sú vizitkou Vašej spoločnosti u klientov i na verejnosti.

 

DTP SPRACOVANIE

Preklad Vášho dokumentu spracujeme aj graficky do Vami požadovanej podoby, buď budú vernými kópiami originálneho dokumentu alebo podľa Vašich požiadaviek ho upravíme do finálnej novej podoby s použitím programov Adobe Indesign, Adobe FreeMaker a pod. Spojením prekladu a DTP služieb tak výrazne zjednodušíte a urýchlite celý proces spracovania textov

 

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

Pre nových i stálych zákazníkov poskytujeme aj preklad zdarma - pri prekladoch nad 2500 slov získate 500 slov zdarma.

Rovnako aj pri tlmočení - pri objeme nad 10 hodín tlmočenia poskytujeme 2 hodiny tlmočenia zdarma.

 

PREHĽAD JAZYKOV

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Španielsky jazyk

Francúzsky jazyk

Ruský jazyk

Maďarský jazyk

Preklady
Preklady
Preklady
Preklady

© 2024 tlmocenie-preklady.com

Pred tým ako navštívite našu webovú stránku

Pomocou súborov cookie a údajov poskytujeme a prevádzkujeme služby, meriame návštevnosť a štatistiky webu. Pomocou súborov cookies a údajov podľa vašich nastavení budeme zobrazovať prispôsobené alebo všeobecné reklamy na internete. Voľbou tlačidla Prispôsobiť zobrazíte nastavenia vrátane možnosti odmietnuť prispôsobenie pomocou súborov cookie a informácie o ovládaní na úrovni prehliadača umožňujúce odmietnuť používanie niektorých, či všetkých súborov cookie na iné účely.

Súhlasím

Prispôsobiť