1 / 2
P

PREKLAD
A TLMOČENIE

2 / 2
J

JAZYKOVÉ
KURZY


jazykové kurzy
B

BEA TRANSLATIONS

Už viac ako 20 rokov poskytujeme služby v oblasti prekladu, tlmočenia a výučby cudzích jazykov. Sme team interných i externých plne kvalifikovaných prekladateľov, tlmočníkov, jazykových korektorov, rodilých hovorcov i grafikov.

Naše služby využije ročne približne 200 spokojných zákazníkov. Ročne spracujeme viac ako 1000 prekladateľských projektov. Poskytujeme preklady a tlmočenie z/do niekoľkých jazykov - anglický, nemecký, španielsky, ruský, francúzsky a maďarský.

 

Viac...

Korektúry textov

Zabezpečíme štylistickú a gramatickú korektúru textu - slovenského alebo textu v cudzom jazyku (rodeným hovoriacom).

Viac...

Expresné preklady

Zabezpečíme preklad do 24 hodín alebo niekoľkých dní.

Viac...

Preklady s úradným overením

Ide o preklady vykonávané prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Preklad či tlmočnícky úkon je overený odtlačkom úradnej pečiatky.

Viac...

Multimediálne služby

Dabing, voiceover, titulkovanie, prepis textu zo zvukovej nahrávky.

Viac...

Výučba cudzieho jazyka

Individuálna, skupinová, alebo online.

Viac...

Referencie

Máme za sebou množstvo prekladov a tlmočení.

Viac...

Pred tým ako navštívite našu webovú stránku

Pomocou súborov cookie a údajov poskytujeme a prevádzkujeme služby, meriame návštevnosť a štatistiky webu. Pomocou súborov cookies a údajov podľa vašich nastavení budeme zobrazovať prispôsobené alebo všeobecné reklamy na internete. Voľbou tlačidla Prispôsobiť zobrazíte nastavenia vrátane možnosti odmietnuť prispôsobenie pomocou súborov cookie a informácie o ovládaní na úrovni prehliadača umožňujúce odmietnuť používanie niektorých, či všetkých súborov cookie na iné účely.

Súhlasím

Prispôsobiť